De ouderwerkgroep (OWG) richt zich vooral op de praktische zaken binnen de school. De OWG heeft op dit moment de volgende samenstelling:
* Hilde Visser (teamlid) - voorzitter
* Dianne Witvliet - notulist
* Suzanne Blonk - penningmeester
* Natasja Wijsman
* Charlotte Veltkamp
* Willy-Anne Romkes
* Dia Maat

Namens het team is Hilde Visser de contactpersoon.