In het School Ondersteunings Profiel hebben wij beschreven wat onze mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Als u op bijgevoegde link klikt opent u dit document.

Dit is ons School Ondersteunings Profiel